Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2020

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaolalaa olalaa
0557 000c 500
Reposted from0 0 viasarazation sarazation
Sponsored post
5234 02f8 500
Ewelina Kołakowska
Reposted fromhrafn hrafn viaGabreiila Gabreiila

April 19 2020

5849 1e43 500
Satoshi Saikusa
Reposted fromhrafn hrafn viaGabreiila Gabreiila
0760 8893 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique viaolalaa olalaa

April 09 2020

6592 0022
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6147 9447
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 08 2020

0285 5075 500
Elliot Erwitt
Reposted fromhrafn hrafn viaolalaa olalaa

April 07 2020

Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaczesciczolem czesciczolem

March 31 2020

0758 e114 500
Reposted frombackground background viasarazation sarazation

April 19 2020

5849 1e43 500
Satoshi Saikusa
Reposted fromhrafn hrafn viaGabreiila Gabreiila
0760 8893 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique viaolalaa olalaa

April 09 2020

6592 0022
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6147 9447
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 08 2020

0285 5075 500
Elliot Erwitt
Reposted fromhrafn hrafn viaolalaa olalaa

April 07 2020

Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaczesciczolem czesciczolem

March 31 2020

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...