Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

9805 b282 500
Reposted frombrumous brumous viakudlaty kudlaty

August 31 2019

3893 5f86 500
Reposted fromkimik kimik viagdziejestola gdziejestola
8214 5256
0827 649e 500
Reposted fromallblack allblack viawszystkodupa wszystkodupa
4464 94df 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation

August 24 2019

6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight viaolalaa olalaa

August 22 2019

8864 bb3f 500
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation
6530 9edb
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation

August 04 2019

Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaczesciczolem czesciczolem

August 01 2019

5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila

July 28 2019

3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
1471 fd60
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila

July 17 2019

5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaczesciczolem czesciczolem

July 15 2019

Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch

July 13 2019

5264 92af 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation

July 05 2019

Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolalaa olalaa
1583 3c87 500
Ta sama zasada obowiązuje z Tobą.   Marina Abramovic - Do czysta
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń.
Reposted fromPoranny Poranny viaolalaa olalaa
6809 a4c9 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl