Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

7231 25c4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadepth depth
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viadepth depth

May 16 2019

4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation
0169 2123 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaGabreiila Gabreiila

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaGabreiila Gabreiila
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaolalaa olalaa

May 08 2019

Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viawszystkodupa wszystkodupa
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
1777 adbd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesciczolem czesciczolem
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
8695 f45a
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
8241 782b 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viawszystkodupa wszystkodupa
9659 0a82
Reposted fromgrobson grobson viaGabreiila Gabreiila

May 06 2019

0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viajointskurwysyn jointskurwysyn
9370 8a33 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viawszystkodupa wszystkodupa

May 04 2019

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viairmelin irmelin
8239 5de3 500
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl