Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

1839 4265
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
8434 ed90 500
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa

October 04 2019

7284 c706
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation

September 30 2019

6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viakudlaty kudlaty
1115 0b4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse

September 28 2019

1021 56b2
Reposted fromcucaTwin cucaTwin viairmelin irmelin
9465 3e09 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty

September 21 2019

2978 ed00
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila

September 10 2019

9805 b282 500
Reposted frombrumous brumous viakudlaty kudlaty

August 31 2019

3893 5f86 500
Reposted fromkimik kimik viagdziejestola gdziejestola
8214 5256
0827 649e 500
Reposted fromallblack allblack viawszystkodupa wszystkodupa
4464 94df 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation

August 24 2019

6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight viaolalaa olalaa

August 22 2019

8864 bb3f 500
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation
6530 9edb
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation

August 04 2019

Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaczesciczolem czesciczolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl