Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

1883 4610
7099 0c48 500
7490 a1b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viakudlaty kudlaty

May 03 2019

9131 f36c
Reposted frominspired inspired viaGabreiila Gabreiila
0209 1c88 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaGabreiila Gabreiila
2915 cb27 500
Reposted fromsoftboi softboi viaGabreiila Gabreiila
5192 b6cc 500
Reposted frompiro piro viaGabreiila Gabreiila

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaGabreiila Gabreiila
3161 0de8
Reposted fromgrandma grandma viaGabreiila Gabreiila

March 24 2019

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
2915 cb27 500
Reposted fromsoftboi softboi viaGabreiila Gabreiila
9879 c3e4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaGabreiila Gabreiila

March 11 2019

1356 6da3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
1369 5b9e 500

March 10 2019

7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
"Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności. Cicho tu było całkowicie, wszystko tu było zakończone. I mnie się chciało już wszystko zakończyć".
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromniente niente viawszystkodupa wszystkodupa
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl