Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaolalaa olalaa
2156 e04a 700
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viachrzrzrz chrzrzrz
2809 08bf
Reposted fromfelicka felicka viabesomeoneelse besomeoneelse
0726 6ac4
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamrsmean mrsmean
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamrsmean mrsmean

March 18 2017

0316 7f5b 700
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka vianayantara nayantara
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viaolalaa olalaa
5896 6a8a
Reposted fromNajada Najada viaolalaa olalaa
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viaolalaa olalaa
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
6011 612a 700

ryanlanderton:

Perito Moreno glacier, Argentina by Ryan Anderton
Via Flickr:
Ice calving from the glacier causing a massive boom

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaolalaa olalaa

March 17 2017

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted bykindofnightmaretwiggylawswiatsiewaliitmakesmecalm
Reposted bykindofnightmareitmakesmecalmmrsmean

Z perspektywy czasu widzę o wiele ciekawszy błąd. Otóż wybrane przeze mnie cele i plany nie płynęły ze mnie, ze środka. Były wzięte ze świata zewnętrznego. Pochodziły z pewnego publicznego, kulturowego poczucia „północy”, która nie jest nawet prawdziwym kierunkiem. Jest wyłącznie wypadkową wielu uśrednionych, bezpiecznych decyzji, które pewnie nie mają ze mną nic wspólnego.

Nawet pomimo fantastycznego i szczerego wsparcia moich Rodziców udało mi się wkręcić sobie zajmowanie się rzeczami, które „wypada”. Które są „przydatne”. Które „dobrze jest mieć”.

Cholibka. No fajnie, że dobrze jest mieć.

Tylko niesamowite jest, jak ja się powoli orientowałem, że może sam chcę czegoś zupełnie innego :)

Że może moja północ, jest gdzie indziej.

— Andrzej Tucholski, Moja prywatna północ http://andrzejtucholski.pl/2016/moja-prywatna-polnoc/

March 15 2017

Jessica & Brandon - Raul Romo for C-Heads magazine

March 14 2017

3342 f537 700
Reposted fromerial erial viafasi fasi
4821 8f3b
Reposted fromdailylife dailylife viaitjen itjen
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadiedrunk diedrunk
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl