Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

5462 71b0 600
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation
5490 04c8
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation

November 14 2017

To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viabesomeoneelse besomeoneelse

November 13 20176776 3800 600
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoskus oskus
2742 e7e4

katjawindau:

fuckyouverymuch:

We wish you would realize it.

Reposted fromkimik kimik viaoskus oskus

November 12 2017

W społeczności przechodniów i turystów, w całej tej przestrzeni uwolnionej od grzechu, odpowiedzialności, marzeń, których nie zaspokoi żaden rynek - miejsca dla sztuki nie ma.
— Werner, 1997
Reposted byniskowoSkydelanpodkreslajmniechceblantao5rano
XLII

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze,

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

 

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

 

Może na jakiejś niewidocznej gwieździe

jest niebo dla samobójców?

 

Gdzie są żelazne winnice,

z których meteor spada?

— Pablo Neruda, Księga pytań
Reposted byniskowoGunToRunpozakontroladwatancoralekkaprzesadaseleneskinwruchujednostajniepopierdolonymjustonebulletbreakawaypowerofloveforeverwikslaparisiennedualistyczniebadbloodgoldenowldynamitemisiaczek95skiesareblinkingatmegorzkiewspomnieniaconvoitise

Photo © Giuseppe Gradella – Italy

instagram.com/giuseppegradella/

Reposted bymllescribbler mllescribbler
4567 412e 600
Diana (2017) by Olof Grind
Reposted bycavebear cavebear
I think I’ll always be a romantic, you know? Someone could completely rip out my heart and walk away and I’d still be willing to believe in love again. They say hope breeds eternal misery, but really without hope, what else have we got?
— Izabela

November 10 2017

me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
Reposted byniskowopartyhardorgtfoavieeMrrrukveryrudeHackMett-von-Wurstbesomeoneelsepersona-non-gratastrzepytoniewszystkoziwikszserdeczniezabronionesocurlynosiemamy-whole-selfSapereAudesissikaiserintoffifeeciarkaviolethillmakemeatea

November 09 2017

6568 f9cd 600
Reposted byMezameLiliumdancingwithaghostpartyhardorgtforosalieMysli-NieuczesaneshitsurirhubarbrrMartwa13happykokeshikokolokojabolmaxBrainykiteandrareloveutionczeczotkapuddinglordBabsonundoneekasiastrofaanomalia


by Alyssa Monks
5007 52d2 600
by Regards Coupables
Reposted bylaskowadancingwithaghostbojaniewiemselsey12czerwcalottibluebelljointskurwysynwrazliwasweetyboocitiesofnightMartwa13wikszbiiancazupsonwhiskywithspritealliwantisyousmoke11heroinandziggypopphenylethylaminetoffifeesoSad
2779 491b
Reposted fromunr-eal unr-eal viasarazation sarazation
Przepaść, która nas dzieliła, była o wiele głębsza, niż przypuszczałem. Była tak głęboka, że nie pozwalała nam nawet na doprowadzenie rozmowy do końca.
— Milan Kundera - Żart

November 08 2017

Everything is temporary.
— 3 words that completely changed my life once I fully accepted them -lunacrystals (via perfect)
7135 7df2 600
Reposted from777727772 777727772 viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl