Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

2777 6589
Reposted from4777727772 4777727772 viaGabreiila Gabreiila
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viabesomeoneelse besomeoneelse
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

April 16 2018

Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamysteryblackcat mysteryblackcat
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viaRekrut-K Rekrut-K
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianayantara nayantara

April 14 2018

3695 e0a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahaszraa haszraa
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viairmelin irmelin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
6969 fbcb
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viahaszraa haszraa

April 12 2018

Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarawwwr rawwwr
3470 4c5f
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viahaszraa haszraa
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaczesciczolem czesciczolem
8755 5d13
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl