Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch

July 13 2019

5264 92af 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation

July 05 2019

Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolalaa olalaa
1583 3c87 500
Ta sama zasada obowiązuje z Tobą.   Marina Abramovic - Do czysta
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń.
Reposted fromPoranny Poranny viaolalaa olalaa
6809 a4c9 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viasarazation sarazation

July 02 2019

7729 a728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse

June 30 2019

7442 cc43 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaGabreiila Gabreiila
3113 0e21
Reposted fromwagabunda wagabunda viaGabreiila Gabreiila

June 21 2019

3893 615f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
5151 83f1 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting viabesomeoneelse besomeoneelse
6809 a4c9 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viasarazation sarazation

June 15 2019

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 14 2019

0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianatory natory
9964 99b0
Reposted fromnyaako nyaako vianatory natory

June 13 2019

I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaalaalaala alaalaala

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaalaalaala alaalaala
4005 207f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

June 12 2019

Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl