Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

i am mine.
before i am ever anyone else's.
— Nayyirah Waheed - Nejma
Reposted byrusalkadmiraleternaljourneyniskowoanikrokucimplowna
3619 ed33 500
Reposted byannanobodygafdenianankin
Chciałem jej powiedzieć, żeby się nie martwiła. Tylko nie zawsze, jak coś czułem, to umiałem o tym powiedzieć (...).
— Robert Rient - Duchy Jeremiego
Reposted byannanobody annanobody
by Bertil Nilsson
Reposted bypdg pdg
3565 9935 500
2 years later, a happy ending.

by Katarzyna Napiórkowska

January 21 2018

3234 6cbe 500

Sylvia Plath in 1954, during her “platinum summer”.

 © The Lilly Library, Indiana University

W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viairmelin irmelin

January 19 2018

0945 c892 500
Reposted bynishe1SenyiainfimenatelleRekrut-KmolotovcupcakeFarbnebelsatyrlanedobbytronicdrainawayjestemdeszczemcallitwhatyouwantPorannycomplicated-ideawasnaePrzerwaNaKaweapatycznagabuniadirtyliaristerinspiracyjnacammycatSurvivedGirlOnly2youcybernetyczna-laleczkathauturienprzeblyskiwhizzkidrusalkadmiral
Nie lubię opowiadać, wolę słuchać. Wychodzę z założenia, że opowiadając, nie dowiem się niczego, czego bym nie wiedział, a słuchając - wiele mogę się dowiedzieć. 
— Sławomir Mrożek

January 18 2018

7805 5092 500
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
Można uciekać i uciekać w nieskończoność, ale prawda jest taka, że wszędzie tam, gdzie się zatrzymasz, dopadnie Cię Twoje życie.
— Cecelia Ahern
Reposted frommessinhead messinhead vianayantara nayantara
9745 8654 500
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viasarazation sarazation
8746 8cc5 500
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viabesomeoneelse besomeoneelse

January 16 2018

0599 4e56 500
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Marcel Duchamp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl