Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

2085 c5fb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

July 11 2018

8660 4370

July 10 2018

July 05 2018

W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
Reposted fromlovvie lovvie
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viaDaisy88 Daisy88

July 02 2018

4877 b326
Reposted fromdoedeer doedeer viaoskus oskus
7531 ec90
Reposted fromimaybebad imaybebad viajointskurwysyn jointskurwysyn
1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viajointskurwysyn jointskurwysyn
3690 c418
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
2859 51b1 500
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 29 2018

June 28 2018

1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viaRekrut-K Rekrut-K
3037 aec3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6568 3404
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 23 2018

3389 7e5a
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaGabreiila Gabreiila
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze

June 21 2018

Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl