Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

8998 c7f0 700
Reposted byrandoom randoom

September 20 2017

5055 8671
5051 4c46
She was the prettiest hell I've ever been in. I didn't mind burning at all.


Reposted bydivi divi
Between her legs, poetry lives effortlessly.
Reposted bymilch milch

September 18 2017

Niedziela. Tragedia.
Chodziłem po deszczu w kapeluszu nasuniętym na czoło, z kołnierzem palta podniesionym, z rękami w kieszeniach.
Po czym wróciłem do domu.
Wyszedłem jeszcze raz żeby kupić coś do jedzenia.
I zjadłem.
— Witold Gombrowicz "Dziennik 1953-1956"
Reposted bySynesbajaderramilch
0076 7b13
Reposted byniebalaganbadbloodfluorescentadolescentlevunekatastrofoGunToRunletha0khalsaycheeseembraceKurkaWyluzujwujcioBatBrainypuszkamilenysaureuscocciuellalovesweetspannadziewannamarjariicalineczkanoisetaleseagergirlarizonadreammadamemonroelemkovelolufojenny-roseshampainjuniperapatycznatoskalattedivimajenkifutureiscomingsleeplessyfreewaynitroventveryrudeDas-huepfende-Kommapassingbirdmetafnordbutterfly94LipschententacleguyniedoopisaniarajskaczarnymrrrubalugitarowaaaAkotficanothingiseverythingmiss0alexislouvemisseverythingczoovelocetirmelinleimakidnieepseudooptymistkadeinneuerfreundbajaderraAdalbert67httr
- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, czyżby pan o tym nie wiedział? (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted bypannadziewanna pannadziewanna
0065 7b03 700
Photography by Sebastien Zanella
Reposted bypannadziewannarandoom
0046 1802 700
Reposted byomka217lte
W głowie miała po prostu inaczej poukładane, miała poukładane niepraktycznie.
— Charles Bukowski
Reposted bypoziomkiolc
Reposted bybajaderra bajaderra

September 13 2017

3029 d0ab
Reposted bytherivernymphjanealicejoneslostindreamsmikimotosannmagolek22oversensitiveblackenedskyslomiak

September 12 2017

Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viachrzrzrz chrzrzrz
5994 db4a
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaolalaa olalaa
2298 33b1 700
Reposted fromunco unco viaolalaa olalaa
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viabesomeoneelse besomeoneelse
You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
Albert Camus, “Intuitions,” Youthful Writings
(via wordsnquotes)
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaolalaa olalaa
Później zaczęli rozmawiać. To, co Taminę zaciekawiło, to jego pytania. Nie ich treść, ale fakt, że w ogóle ją pytał. Mój Boże, jak dawno nikt jej o nic nie pytał! Wydaje się, że była to cała wieczność! Jej mąż nieustannie ją wypytywał, bo miłość jest ustawicznym spowiadaniem. Tak, nie znam lepszej definicji miłości.
— Milan Kundera - Księga śmiechu i zapomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl