Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

9782 2dfe 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
1361 7d41
Reposted fromkniepuder kniepuder viasarazation sarazation
1111 a296
Reposted fromamatore amatore viabesomeoneelse besomeoneelse

August 18 2018

0211 c447 500
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGabreiila Gabreiila
3180 f8f9
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasarazation sarazation
7067 ce64
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
1863 deaa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
3519 3f82
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation

July 27 2018

Przyglądanie się rzeczom z bliska to coś, czego trzeba się nauczyć. 
— Hiroszima, moja miłość
Reposted bymysteryblackcatlittleburncongreveuciekam

July 26 2018

6502 6bbe
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 25 2018

7712 54e2 500
FIRST RULE ABOUT SOUP. NEVER TALK ABOUT SOUP.
Reposted fromfadenb fadenb viablackheartgirl blackheartgirl
if people sat outside and looked at stars each night, i bet they'd live a lot differently. when you look into infinity, you realize there are more important things.
— Calvin and Hobbes
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaopheliac opheliac
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viatamarka tamarka
9535 a4e0
Reposted fromsarazation sarazation
9606 66c2
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl