Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

4910 b89e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viakrolfasolek krolfasolek
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus vianayantara nayantara

February 09 2019

3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus viabesomeoneelse besomeoneelse
6119 c936 500
by Margaret Durow
6116 3560
Reposted byCanadienSkydelanramoneskamoglismywszystkoohshit
6114 8b6d 500
Reposted bykrolfasolekmaliceazazelplusiekSkydelanazazelnuttmerryxoxoelinelalaparisiennetoffifeenostalgiaaniolamikimotokoloryzacjanieobecnosclotteejanealicejonesinertejestemjedenamphetaminelogiciblameyoutomewruchujednostajniepopierdolonymcarmenlunacelmaifrumosgriberpiehusoutofmyheadeternaljourney

February 07 2019

1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek
3716 64c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaoskus oskus
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila
0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaGabreiila Gabreiila

February 05 2019

4416 6078 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viakrolfasolek krolfasolek

February 02 2019

1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolalaa olalaa
7969 b022 500
Andre Kertesz (1894-1985)  - Martinique (1972)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaolalaa olalaa

January 18 2019

2265 4f5e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl